menu
search
wishlist
winkelwagen
winkelwagen keyboard_arrow_down
0
check_circle_outline Snelle levering NL, BE, DE
check_circle_outline Veilig betalen met iDeal
check_circle_outline Verzendkosten € 5,95
Home arrow_forward Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Artikel 1. Overeenkomst 
1.1 Totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot internet bestellingen.
Nadat persoonlijke gegevens zijn ingevoerd en de order door opdrachtgever is bevestigd, is een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de "internet winkelwagen". Nadat de bestelling is verzonden/geplaatst, wordt per e-mail aan het door opdrachtgever opgegeven e-mailadres, een bevestigingsbericht verzonden. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de levering bevestigen en/of de producten leveren.
 1.2 Deze voorwaarden gelden voor alle koop- en verkoopovereenkomsten, zodat de afnemer zich niet kan beroepen op onbekendheid met deze voorwaarden bij overeenkomsten, waarbij door ons niet uitdrukkelijk verwezen is naar deze voorwaarden.
 
Artikel 2. Afbeeldingen, beschrijvingen en dergelijke
 2.1 De bestelde artikelen worden geleverd zoals ze in de catalogus of aanbieding worden omschreven en aangeboden.
 2.2 Bij het maken van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks is Antislipmatkopen niet aansprakelijk voor fouten en afwijkingen in afbeeldingen.
 2.3 Alle afbeeldingen en teksten op onze website zijn eigendom van Antislipmatkopen en mogen niet zonder toestemming door derden worden gebruikt.
 
Artikel 3. Prijzen en aanbiedingen 
 3.1 Al onze prijzen zijn in euro's, inclusief 21% BTW.
 3.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt. 
 3.3 Voor alle bestellingen zijn de op de dag van de opdrachtbevestiging geldende voorwaarden en prijzen van kracht. Wij behouden ons het recht voor voorwaarden en  prijzen te veranderen. Afnemers zijn echter bevoegd binnen 8 dagen na dagtekening van de kennisgeving van gewijzigde voorwaarden of prijzen, de opdracht voor de nog niet geleverde goederen te annuleren.
 
Artikel 4. Annulering 
 4.1 Bestelde artikelen kunnen binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen geannuleerd worden. U dient een e-mail aan ons te zenden, waarin u aangeeft dat u uw bestelling wilt annuleren. 
 4.2 Artikelen die 'Op Bestelling' gaan en dus speciaal voor de koper besteld worden of na offerte aanvraag besteld worden kunnen niet geannuleerd worden.

Artikel 5. Verzend- & verwerkingskosten 
  5.1  Pakketten worden door ons aangeboden aan de pakketdienst van PostNL. Voor meer informatie over de verzending verwijzen wij u naar onze Klantenservice.

Artikel 6. Betalen 
6.1 Betaling is mogelijk via vooruitbetaling per bank en dient binnen 8 dagen te worden voldaan. Daarnaast is er de mogelijkheid om via iDEAL, Mister Cash, GiroPay of DirectEbanking te betalen. Antislipmatkopen gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling is ontvangen.
6.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Antislipmatkopen gerechtigd de betreffende overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.
6.3 Bij offertes dient het gehele factuurbedrag vooraf binnen 8 dagen voldaan te worden. 

Artikel 7. Levering/verzending
 7.1 De standaard levertijd van de artikelen verzonden via PostNL na ontvangst van betaling is één dag, mits wij door overmacht niet kunnen uitleveren.  Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Klantenservice.
 7.2 Bestelt u een artikel dat niet op voorraad is, dan informeren wij u hierover. Hoewel wij altijd zo snel mogelijk verzenden kunnen wij in geen geval voor vergoeding van kosten of schade wegens overschrijding van de levertijd aansprakelijk worden gesteld.
       
Artikel 8. Risico gedurende transport
 8.1 Antislipmatkopen besteedt veel aandacht aan de verpakking van uw bestelling. Bij verlies, breuk, diefstal of andere schade gedurende het transport door PostNL zal Antislipmatkopen samen met u naar een passende oplossing zoeken,
 
Artikel 9. Overmacht
 9.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Antislipmatkopen kan worden gevraagd.
 9.2 In geval van overmacht, waaronder nakoming van de overeenkomst van ons redelijkerwijs niet of niet tijdig verlangd kan worden, hebben wij het recht om naar keuze, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding tegenover afnemer te zijn gehouden, bij enkele kennisgeving, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 
Artikel 10. Vrijwaring 
 10.1 De tegenpartij dient Antislipmatkopen te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die op de webwinkel tegenover derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door ons geleverde artikelen.

Artikel 11. Retourneren  
11.1 U heeft bij ons 14 dagen zichttermijn. Dit zichttermijn gaat in vanaf het moment dat u uw bestelling ontvangen heeft. U kunt zonder opgaaf van reden uw pakket aan ons retourneren.  Voorwaarde is wel dat u de retournering voorafgaand aan ons meldt en de factuur meestuurt. De artikelen dienen onbeschadigd en ongebruikt geretourneerd te worden. Dit geldt ook voor de verpakking! Kosten van retourneren zijn voor uw eigen rekening.
11.2 Wij behouden het recht slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd. 
11.3 Antislipmatkopen restitueert in geen geval verzend- en verpakkingskosten. 
11.4 Voor goederen gekend en goedgekeurd door de afnemer geldt geen enkele garantie. 
11.5 Artikelen die 'Op Bestelling' gaan en dus speciaal voor de koper bestelt worden of na offerte aanvraag bestelt worden kunnen niet geretourneerd worden. 
11.6 Artikelen die in de 'fysieke' winkel gekocht zijn dienen binnen 8 dagen in de winkel zelf geretourneerd te worden voorzien van aankoopbon.
11.7 Op maat gemaakte artikelen mogen niet geretourneerd of geruild worden.
 
Artikel 12. Gegevens koper
12.1 De koper dient er voor zorg te dragen dat zijn gegevens, waaronder e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert de koper dat hij wettelijk bevoegd is op enige wijze gebruik te maken van de website.
12.2 De koper kan zijn gegevens via de website inzien.
 
Artikel 13. Privacyverklaring
 13.1 Antislipmatkopen garandeert dat de gegevens van de koper met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. Antislipmatkopen zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst na te kunnen komen. Daarnaast kan uw e-mailadres gebruikt worden om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten, zoals de Nieuwsbrief, tenzij u daarvoor geen toestemming heeft gegeven.   

Artikel 14. Vandaag bestellen, morgen in huis
14.1 Indien er op werkdagen vóór 16.00 uur wordt besteld en de betaling is voldaan, wordt de bestelling dezelfde dag verzonden.
14.2 Indien er ná 16.00 uur of in het weekend wordt besteld en de betaling is voldaan, wordt de bestelling de eerstvolgende werkdag verzonden.
14.3 Artikel 14.1 en 14.2 zijn niet van toepassing op artikelen waarbij een aparte leverdatum staat vermeld.
14.4 Antislipmatkopen is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door PostNL.
14.5 Antislipmatkopen streeft er naar om alle betaalde bestelling op werkdagen direct uit te leveren. Antislipmatkopen kan niet aansprakelijk gesteld worden als deze door omstandigheden niet direct kan uitleveren.

Artikel 15. Schade/Gebreken/Garantie
15.1 Mocht een artikel bij ontvangst schade of gebreken vertonen, dan zullen wij altijd naar een passende oplossing zoeken. Maar ook als een product een defect vertoont binnen het garantietermijn, kunt u contact met ons opnemen. Om de schade zo goed mogelijk te beoordelen vragen wij u in alle gevallen om een foto van het beschadigde artikel. U hoort zo spoedig mogelijk of de schade binnen de garantie valt en of wij u een passende oplossing kunnen bieden.
15.2 Op alle producten van Antislipmatkopen zit een wettelijke garantie van 6 maanden, tenzij anders vermeldt op de website bij het artikel of op de verpakking.
15.3 Alleen gegronde klachten binnen het garantietermijn worden in behandeling genomen.
15.4 Als het gaat om schade bij ontvangst of er is een verkeerd artikel verstuurd zal Antislipmatkopen er voor zorgen dat u een e-mail ontvangt met retourlabel zodat u het pakket kunt afgegeven op een postkantoor van PostNL. Binnen 14 dagen na ontvangst dient de klacht bij Antislipmatkopen gemeld te zijn.
15.5 De factuur dient als garantiebewijs. Deze dient bewaard te worden tot de garantieperiode verstreken is.
15.6 Een klacht die ontstaat na aankoop in de 'fysieke' winkel dient in de winkel zelf gemeld te worden en daarbij dient het artikel en de aankoopbon meegenomen te worden.
15.7 Garantie is uitgesloten als er sprake is van invloeden van buitenaf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan corrosie of verkleuringen door invloeden van de zee en de zoute zeewind. 


 Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde door Antislipmatkopen worden aangepast.

menu icon
Menu
menu icon
Zoeken
menu icon
Wishlist
menu icon
Account
menu icon
Cart